Ægteskabserklæringen

Ægteskabserklæringen

I skal have udfærdiget en prøvelsesattest fra den kommunale myndighed. Henvend Jer til kommunekontoret hvor I får udleveret en ægteskabserklæring, som skal udfyldes af begge parter. Ægteskabserklæringen skal afleveres til kommunen, hvorefter en prøvelsesattest fremsendes til jer.

Denne skal I vise præsten inden brylluppet. Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med  brylluppet skal I udfylde blanket om navneændring og denne skal afleveres på kirkekontoret i det sogn hvor I bor. Husk at notere Sydfyns Frimenigheds præst som vielsesmyndighed.

Skal i giftes og bruge en bryllupsfotograf?

Hvad koster det? Medlemmer af Frimenighed betaler ikke kirkeskat. I stedet betaler de medlemskontingent som er fuldt fradragsberettiget på selvangivelsen. Medlemmer med en årsindkomst over dagpengebeløbet betaler kr. 700,00 pr. kvartal (gruppe 1).

Medlemmer på dagpenge og efterlønner betaler kr. 350,00 pr. kvartal (gruppe 2). Folkepensionister, studerende på SU og kontanthjælpsmodtagere betaler kr. 180,00 pr. kvartal (gruppe 3).

Hvordan gør jeg? Start med at udskrive og udfylde vores medlemserklæring og send den til os. Ønsker du at udmelde dig af folkekirken skal du endvidere udskrive og udfylde anmeldelse om udtrædelse af folkekirken.

Denne anmeldelsen skal dog sendes – sammen med din originale dåbsattest – til folkekirken, dvs. kirkekontoret eller sognepræsten hvor du bor. Hvis du ønsker din dåbsattest retur med påtegnelse om udmeldelse, skal du huske at gøre kirkekontoret opmærksomme på dette.